Nattvandrarna i Landvetter

Hem
Schema
Bidrag
Förhållningsregler
Styrelsen
Länkar
Kontakt
Brevet Hem
Sponsorer
Statistik

Maila

Förhållningsregler

  • Vi uppträder respektfullt.
  • Vi agerar inte vakt, polis eller medborgargarde.
  • I mötet med ungdomar har alla lika värde.
  • Vi är opartiska i konflikter, men konfliktlösande.
  • Vi accepterar inget våld eller konfliktskapande uttalanden.
  • Vi skall vara vuxna förebilder.
  • Vi skall givetvis vara drogfria när vi nattvandrar.
  • Vid behov tillkallas polis eller fältsekreterare.
  • Vi ska inte vakta eller störa ungdomarna, utan låta en ömsesidig och naturlig kontakt ske.
  • Vi är över 25 år och har våra gula jackor på oss.

    Detta är vår etik och moral som Nattvandrare.

  •